De schoonheid van de Biesbosch

De ‘achtertuin’ van Tuijtel

Tuijtel werkt met CO²-compensatiepartner natureOffice® aan klimaatbeschermingsprojecten in Togo en in eigen land. Als Nederlands project kiezen wij bewust voor een fundamentele bijdrage in de eigen regio; de Biesbosch in de ‘achtertuin’ van Tuijtel.

Project Essentaksterfte

De bijdragen van opdrachtgevers van Tuijtel met hun CO²-compensatie ging in 2019 en 2020 geheel naar de herplant van nieuwe bomen in de Hollandse Biesbosch. Vanwege grootschalige essentaksterfte werd het bos volledig afgesloten, werden duizenden bomen geruimd en niet- levensvatbare bomen gerooid. Direct na de kapwerkzaamheden is gestart met de aanplant van verschillende inheemse boom- en struiksoorten. Inmiddels is het mega-waardevolle en intensieve project ‘Essentaksterfte’ afgerond en dient het volgende interessante project zich aan….

Biesbosch essentak sterfte

Gloednieuw populierenproject

Alle aandacht gaat nu uit naar het rooien van 40-jarige populieren en aanplant van een toekomstbestendig mengsel van andere boomsoorten, zodat de functie van dit bosperceel ook in toekomst gewaarborgd blijft.

Grenzend aan de zwemplas de Merwelanden is een strook bos met een functie van recreatie- en natuurdoelstelling. Zware takken en zelfs hele populieren bleken onlangs om te waaien. Dit kan natuurlijk onveilige situaties veroorzaken. Uit onderzoek kwam naar voren dat er écht noodzakelijke werkzaamheden nodig zijn: bomen die direct een gevaar vormen en omgezaagd moeten worden (oranje stip) en bomen die de komende jaren de aandacht vragen (witte stip). Een deel van de bomen, dieper in de bos die geen direct gevaar oplevert, blijf voor wat het is.

De 40-jarige risicovolle populieren die met name aan de randen liggen, zullen na de kap een groot leeg, ‘triest’ stuk achterlaten. Nu komt het goede nieuws: de compensatie/bijdragen van Tuijtel zelf én van onze opdrachtgevers zetten wij concreet in om eind 2021 de gerooide populieren te vervangen voor een toekomstbestendig mengsel. De functie van dit mooie bosperceel blijft dus ook in toekomst onveranderd. Zo behouden we weer een stuk natuur voor onze volgende generatie!

Biesbosch populieren

Meer weten?

Eric kan je alles vertellen

Eric Fokkema
Eric Fokkema projectmanager